broogtraverskranbanner
broogtravers21

G4 - Bro og traverskran

Opplæringen består av følgende moduler:

1.1: Fellesteori (8 timer)
2.3: Stroppe-/anhukerkurs (16 timer)
2.7: Bro- og traverskrankurs (16 timer)
3.7: Praktisk bruk (8 timer)
4.6: Bedriftsopplæring (32 timer) eller sertifisert
praksis hos Lister opplæring AS (16 timer)

Krav til deltakerne:
Alder for sertifikat er 18 år.
Deltaker må være 17 år ved påbegynt kurs.
Lister Opplæring AS  |  Lista Fly- og Næringspark  |  4560 Vanse  |  Tlf: 38 39 35 80  |  Fax: 38 39 35 22  |  post@listeropplering.no
Webdesign: Alf Kalleberg