varme1
feuervernfeefefef

Varme arbeider

Kursinformasjon:
Kurset går gjennom de viktigste lover og forskrifter.
Hvordan reagerer myndighetene ved grov uaktsomhet?
Det blir også en grundig gjennomgang av ordningen.
Brannvern ved utføring av varme arbeider og de
forsikringsmessige vilkår.

Mål for kurset:
Å gjøre personer som utfører varme arbeider sikre på at
de utfører arbeidet på en sikker og trygg måte, at de ikke
utsetter mennesker for fare samt tar vare på verdier som
ellers ville gått tapt ved en brann.

Målgruppe:
Personer som skal utføre varme arbeider:
− Sveising
− Brenning
− Sliping
− Tining
− Arbeide som utføres med åpen flamme

Varighet:
Sikkerhetsopplæring varme arbeider er et 8-timers kurs.

Kursbevis:
Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening etter
godkjent eksamen.
Kostnader til sertifikat kommer i tillegg.
Lister Opplæring AS  |  Lista Fly- og Næringspark  |  4560 Vanse  |  Tlf: 38 39 35 80  |  Fax: 38 39 35 22  |  post@listeropplering.no
Webdesign: Alf Kalleberg