stillas

Stillaskurs

Kursinformasjon:
Kurset gir kompetanse i bygging av følgende
typer stillas:
− Trestillas
− Rør- og koblingsstillas
− Hengestillas
− Bukkestillas
− Rullestillas
− Knektestillas
− Systemstillas

Mål for kurset:
Bygge sikre stillaser til bruk i arbeidssituasjoner.
Stillasbygger skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav.

Målgruppe:
Stillasbyggere, verneombud, ansvarlige arbeidsledere
samt innkjøpere av stillas

Forbehold om endringer
Tilstrekkelig med antall deltakere

Varighet:
Teorikurs - 7,5 timer stillas til 5m , 15 timer til 9m.
Praksisopplæring 7,5 timer til 5m og 15 timer til 9m.
(Fadderopplæring ved egen bedrift er mulig)
Lister Opplæring AS  |  Lista Fly- og Næringspark  |  4560 Vanse  |  Tlf: 38 39 35 80  |  Fax: 38 39 35 22  |  post@listeropplering.no
Webdesign: Alf Kalleberg