hms
hms2

Værneombud AMU-Medlemmer og ledere

Kursinformasjon:
Introduksjon til arbeidsmiljøloven
Oversikt over sentrale arbeidsmiljøfaktorer
Kartleggingsmetoder
Temaet helse, miljø og sikkerhet
Vurderinger av arbeidsmiljøforbedringer
Konstruktivt arbeidsmiljø
En bedre medarbeider og leder

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskaper
om helse, miljø og sikkerhet i bedriftene.
Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om
opplæring i arbeidsmiljø.

Målgruppe:
Verneombud i bedriftene, ledere, medlemmer
av arbeidsmiljøutvalg og andre tillitsvalgte

Forbehold om:
Endring i kursbeskrivelse
Feil i opplysninger
Tilstrekkelig antall deltakere

Kurset har en varighet på 40 timer
Lister Opplæring AS  |  Lista Fly- og Næringspark  |  4560 Vanse  |  Tlf: 38 39 35 80  |  Fax: 38 39 35 22  |  post@listeropplering.no
Webdesign: Alf Kalleberg